Werkwijze

De manier van omgang met een klant is op zich al een vorm van dienstverlening. De ervaring leert dat, wanneer een klant als een nummer wordt behandeld, hij/zij ontevreden zal zijn over de geleverde diensten. Behandel de klant met respect, kom de gemaakte afspraken na en de basis voor een tevreden klant is gelegd. 


De klant zal op elk niveau binnen de organisatie met respect behandeld worden. Het is verder van belang dat, ongeacht wie de klant binnen de organisatie spreekt, dat de klant serieus wordt genomen, wordt voorzien van eenduidige informatie en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd hetgeen irritatie veroorzaakt.
 

Wanneer een verzekerde gebruik moet gaan maken van zittend ziekenvervoer heeft dit veelal een grote impact op het dagelijks leven. In dit kader is het des te belangrijker dat het vervoer kwalitatief uitstekend geregeld is en dat de klant wordt voorzien van juiste informatie.