Werkwijze

Volgens de arbowet zijn werkgevers en werknemers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Werkgevers en werknemers dragen samen de verantwoordelijkheid voor het systematisch verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Onder veilig werken wordt verstaan dat alle medewerkers volgens de opgestelde normen in dit regelement werken. De voertuigen zijn voorzien van verschillende actieve en passieve veiligheidmaatregelen. De gordel wordt te allen tijde tijdens het rijden zowel door de chauffeur als de passagiers gedragen. Bij het ophalen en afleveren van de klant wordt het voertuig altijd op een veilige plaats neergezet zodat zowel chauffeur als klant op een veilige manier kunnen uitstappen. Veilig werken omvat ook de naleving op het gebied van verkeerswetgeving en arbeidstijd regelingen. Veilig werken betekend rustig handelen in alle voorkomende situaties.

Voertuigcontrole

Wie lichamelijk en geestelijk fit is rijdt beter. Want wat is het nut van een comfortabele, wendbare auto als de rijder niet fit is. Dat men niet oververmoeid, gespannen en nerveus achter het stuur moet gaan zitten, is voldoende bekend. Vermoeidheid beïnvloed de concentratie en daarmee de reactiesnelheid. Vaak zijn we ons helemaal niet bewust van de gebrekkige voorbereiding op een rit. Dan helpt nog maar een ding: diep ademhalen voordat je de sleutel omdraait om de spanning in het lichaam af te bouwen. Je kunt stevig doorrijden en toch ontspannen rijden. Misschien is een goede rijder iemand die niet alleen zijn auto, maar ook zichzelf onder controle heeft en beheerst reageert op de kleine en grote vergissingen van anderen. Op deze manier zijn onze chauffeurs iedere dag op de juiste wijze onze klanten van dienst.

Vervoersprotocol

De manier van omgang met een klant is op zich al een vorm van dienstverlening. De ervaring leert dat, wanneer een klant als een nummer wordt behandeld, hij/zij ontevreden zal zijn over de geleverde diensten. Behandel de klant met respect, kom de gemaakte afspraken na en de basis voor een tevreden klant is gelegd.

De klant zal op elk niveau binnen de organisatie met respect behandeld worden. Het is verder van belang dat, ongeacht wie de klant binnen de organisatie spreekt, dat de klant serieus wordt genomen, wordt voorzien van eenduidige informatie en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd hetgeen irritatie veroorzaakt.

Voor vragen betreffend personenvervoer, opmerkingen en eventuele klachten omtrent het verzorgende vervoer is een klanten-telefoon beschikbaar. Door het in gebruik nemen van de klanten-telefoon heeft de klant en centraal aanspreekpunt binnen de organisatie en wordt voorkomen dat de klant van onjuiste informatie wordt voorzien.

Wanneer een verzekerde gebruik moet gaan maken van zittend ziekenvervoer heeft dit veelal een grote impact op het dagelijks leven. In dit kader is het des te belangrijker dat het vervoer kwalitatief uitstekend geregeld is.